Resolutie over de gedwongen adopties in het Vlaams Parlement: DNA-gegevens brengen ouders en kinderen samen

Door Lorin Parys op 29 januari 2015, over deze onderwerpen: Gewongen adopties, Welzijn

Om het contact te herstellen tussen ouders en kinderen die het slachtoffer zijn geworden van een gedwongen adoptie, zou een databank met DNA-materiaal moeten worden opgericht. Zo zou een DNA-match definitief uitsluitsel kunnen brengen in tientallen - zo niet honderden - zaken van gezinshereniging waarvoor dossiers en andere bewijzen niet langer beschikbaar zijn.

De resolutie over gedwongen adoptie die het Vlaams Parlement gisteravond unaniem heeft goedgekeurd, vraagt aan een expertenpanel om de komende maanden het hoofd te buigen over deze vraag. Dat panel werd op vraag van de Vlaamse minister van Welzijn, Jo Vandeurzen (CD&V), in het leven geroepen, nadat vorig jaar verhalen bekend raakten over vrouwen die in katholieke tehuizen verplicht werden hun kinderen af te staan.

Vrijwilligheid

'Deze databank zal geen wondermiddel zijn', zegt Lorin Parys (N-VA), die de resolutie meeindiende. 'Maar als een onafhankelijke en neutrale instantiein staat is om enkele mensen samen te brengen, is dat een succes. De voorwaarde is dat alles vrijwillig gebeurt: mensen moeten zelf kunnen bepalen of ze een DNA-staal afgeven, maar ook hoeveel informatie wordt doorgegeven aan de persoon die hun ouder of kind blijkt te zijn.' 

Mater Matuta, een vereniging die al getuigenissen van tientallen vrouwen heeft kunnen verzamelen, is blij met het voorstel. 'De vraag voor de oprichting van een DNA-databank kwam van ons', zegt voorzitster Marleen Adriaens. 'Juridisch wordt het ongetwijfeld een hele klus, maar moeilijk gaat ook.'

'Alles hangt af van het advies dat de experten ons in de loop van april bezorgen', zegt Parys. Het panel, waarin onder anderen kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen, professor genetica Jean-Jacques Cassiman en Vlaams adoptieambtenaar Ariane Van den Berghe zetelen, komt volgende week samen.

Het Vlaams Parlement vraagt ook om de rechtsregels aan te passen zodat de Centrale Autoriteit voor adoptie oude dossiers kan opvragen bij de verschillende OCMW's en katholieke instellingen, voor zover die nog beschikbaar zijn. De zusters in het Limburgse tehuis Tamar hebben destijds veel vernietigd.

'Het belangrijkste signaal is dat het leed van de slachtoffers erkend wordt en dat naar hen geluisterd wordt', zegt Parys. 'Maar we moeten dit debat ook aangrijpen om het decreet uit 1989 over het inzagerecht voor adoptiekinderen te herbekijken.'

Bron: De Standaard

Hier kan u de tussenkomst van Lorin in de plenaire vergadering herbekijken vanaf 4:13:13.

De integrale tekst van de resolutie die werd goedgekeurd in het Vlaams Parlement kan u hier lezen.

De derde en voorlopig laatste hoorzittingen kan u eveneens hier herbekijken! De sprekers zijn: Monica Van Langendonck, Heidi De Rudder (beiden van Mater Matuta) en Rik Devillé (Werkgroep Mensenrechten in de Kerk). De eerdere hoorzittingen omtrent de gedwongen adopties die aan bod kwamen in het Vlaams Parlement kan u eveneens hier opnieuw bekijken. 

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is