Debat over de hervorming van de rijopleiding: aandacht voor kwaliteit en betaalbaarheid

Door Lorin Parys op 9 januari 2015, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Verkeersveiligheid, Welzijn

In de eerste plenaire vergadering van 2015 in het Vlaams Parlement kwam de hervorming van de rijopleiding aan bod. Sinds de zesde staatshervorming kreeg Vlaanderen een aantal nieuwe bevoegdheden over van de federale overheid, de rijopleiding is daar één van. In het kader van een volledig nieuw Vlaams Verkeersveiligheidsplan - dat zich opdringt door de negatieve trend in de ongevallenstatistieken van 2014 - denkt het Vlaams Parlement samen met de bevoegde minister na over het uitwerken van een hervormde rijopleiding. De rijopleiding moet immers de solide basis vormen voor extra verkeersveiligheid.

Uitgewerkt curriculum

Er is ondertussen reeds heel wat denkwerk verricht in samenwerking met de bevoegde expertengroepen zoals het VSV en Federdrive. Een van de beoogde doelen is het ontwerpen van een sluitend curriculum. In dat curriculum moeten concrete zaken worden opgenomen die een leerling minimaal moet kunnen alvorens te kunnen slagen voor het rijexamen. Leerdoelen die nodig zijn om van leerlingen goede bestuurders te maken, moeten met andere woorden klaar en duidelijk gebundeld worden. Het gaat dan over de absolute basistechnieken zoals positie achter het stuur of positionering op de rijbaan, maar tevens ook over complexe situaties zoals het aanpassen aan externe factoren zoals omgeving, weer en moment van de dag.

Betaalbaarheid

Een van de sterktes van de huidige rijopleiding is de betaalbaarheid. Lorin vroeg, in naam van de N-VA-fractie, dan ook aandacht om die betaalbaarheid zo goed mogelijk te behouden. In dat kader is het logisch dat de vrij opleiding moet behouden blijven. Begeleiders moeten wel een extra begeleiding krijgen alvorens ze aan de opleiding beginnen. Lorin pleit ook voor een zogehete 'terugkomdag' waarbij de leerling zo'n 6 tot 12 maanden na het behalen van het rijbewijs teruggaat om geëvalueerd te worden. Op die manier kunnen jonge bestuurders gewezen worden op fouten waar ze zich nog niet bewust van zijn. De eerste maanden achter het stuur zijn namelijk het meest kritische, dat blijkt uit verschillende onderzoeken. Dergelijke 'terugkomdagen' hebben in IJsland gezorgd voor positieve resultaten.

Bekijk hieronder het volledige debat in de plenaire vergadering!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is