"De huurmarkt verschraalt omdat het te weinig opbrengt voor de verhuurders"

Door Lorin Parys op 19 februari 2015, over deze onderwerpen: Wonen

De discussie over de indexering van de huurprijzen zet de coalitiepartners in de regering-Michel nog maar eens lijnrecht tegenover elkaar. CD&V gaat opnieuw de confrontatie aan met MR, N-VA en Open VLD. 'Dat inkomsten uit loon en inkomsten uit huur een gelijkwaardige behandeling krijgen, lijkt mij niet meer dan rechtvaardig', zegt CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten.

Eind volgende week wil de regering-Michel het licht op groen zetten voor de indexsprong. Dat betekent dat de lonen en uitkeringen tijdelijk bevroren worden en dus niet automatisch meestijgen met de inflatie in ons land. Over die maatregel bestond binnen de regering geen discussie meer. Tot nu. Want de regering lijkt van plan om de huurprijs buiten de indexsprong te houden. Met andere woorden: de huurprijzen zullen wél kunnen stijgen, terwijl de lonen of uitkeringen van de huurders bevroren worden.

In het verleden werden die huurprijzen telkens expliciet mee opgenomen in een indexsprong, maar noch MR, noch N-VA, noch Open VLD staan daar nu voor te springen. Alleen CD&V zit opnieuw in een lastig parket. De partij beseft maar al te goed dat het indexeren van de huurprijzen bijzonder moeilijk te verkopen valt aan haar achterban. Vooral omdat de maatregel een rechtstreekse aanval is op een heel kwetsbare groep: 33 procent van de huurders heeft het nu al moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen.

Zware druk op CD&V-top

Met de tax shift en de vermogenswinstbelasting zat CD&V, dat het 'sociale gelaat' van de regering wil zijn, al bijzonder gewrongen, nu staan ze eens te meer lijnrecht tegenover hun coalitiepartners. In de omgeving van vicepremier en minister van Werk Kris Peeters (CD&V) klonk gisteren dat de discussie 'bijzonder gevoelige materie' is. Het mag duidelijk zijn dat de christendemocraten dit niet zonder slag of stoot zullen laten passeren. 'Dit is zeker nog geen beslist beleid.'

Niet alleen de vakbonden, maar ook de eigen CD&V-parlementsleden voeren de druk op. 'Dat inkomsten uit loon en inkomsten uit huur een gelijkwaardige behandeling krijgen, lijkt mij niet meer dan rechtvaardig', zegt CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten.

'Waarom zouden we inkomsten uit huur moeten vrijstellen? Dat is pure willekeur en principieel fout', zegt CD&V-parlementslid Katrien Partyka. Ze roept de Vlaamse regering zelfs op om indien nodig de beslissing van de federale regering tegen te houden. De huurwetgeving is sinds de staatshervorming immers volledig in handen van Vlaanderen. Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) fluit haar meteen terug: 'Als overheid is het niet opportuun om in te grijpen op de private huurmarkt. Door de huurprijzen in de sociale huisvestingssector niet te indexeren, zouden we het ganse beleid op losse schroeven zetten.'

CD&V blijft zo tussen twee vuren staan. Plooit de partij voor de coalitiepartners of voor de vakbonden? Die hadden eerder al furieus gereageerd. 'Verrijk de rijken, verarm de huurders. Voor wie er nog aan twijfelt voor wie deze federale regering rijdt', sneerde ABVV-topvrouw Caroline Copers. Volgens de christelijke vakbond ACV is 'de logica van de regering volledig zoek'.

Verschralende huurmarkt

De kans dat CD&V de indexering van de huurprijzen nog kan tegenhouden, lijkt klein. Coalitiepartners N-VA, Open VLD en MR houden voet bij stuk, vooral omdat ze vrezen voor eennieuwe terugval van de nu al zo broze huurmarkt.'Ik begrijp dat dit niet echt rechtvaardig overkomt, maar we moeten de discussie breder zien', zegt

Open VLD-parlementslid Mercedes Van Volcem. 'Steeds minder mensen zien het nog zitten om te verhuren. De huurprijzen stijgen amper. Een huis of appartement verhuren levert bitter weinig rendement op.'

'De huurmarkt verschraalt simpelweg omdat het te weinig opbrengt voor de verhuurders', benadrukt ook N-VA-parlementslid Lorin Parys. 'Er zijn genoeg andere instrumenten om kwetsbare groepen te helpen, zoals de sociale lening of de huursubsidies.' De discussie was gisteren alleszins opnieuw koren op de molen van oppositiepartijen Groen en SP.A.

Bron: Het Nieuwsblad - Simon Andries 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is