De dood van BOB

Door Lorin Parys op 19 maart 2015, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Verkeersveiligheid

Lorin stelde een Actuele Vraag in de plenaire vergadering van 18 maart 2015. De actuele vraag ken u onder deze column herbekijken. 

Wat een heisa gisteren in de krant. ‘De succesvolle BOB campagnes dreigen te verdwijnen’ titelden enkele dagbladen. En meteen volgde een reeks tweets van politici en experts die al dan niet gehinderd door enige dossierkennis impliciet de N-VA en ‘splitsingslogica’ de schuld gaven van zoveel onbesuisdheid. Moet voor die drommelse N-VA’ers nu ook al verkeersveiligheid sneuvelen op het altaar van het Vlaams-nationalisme? Omdat niets ooit is wat het lijkt en al helemaal niet in de Belgische politiek, eerst de feiten op een rij.

De zesde staatshervorming

Dankzij die fantastische zesde staatshervorming worden de gewesten bevoegd voor verkeersveiligheid, zij het in stukken en brokken. Staatssecretaris Verherstraeten, bevoegd voor de zesde staatshervorming in de regering Di Rupo, wist daar op 26 november 2013 in de Senaat het volgende over te vertellen: “Met betrekking tot de opmerking van de Raad van State op artikel 25, stipt de staatssecretaris aan dat de indieners van dit voorstel eveneens bevestigen dat de sensibilisering, de informatie en de bevordering inzake verkeersveiligheid onder de exclusieve bevoegdheid van de gewesten vallen. Dit betekent bijvoorbeeld dat preventiecampagnes inzake verkeersveiligheid, ongeacht de aangelegenheid waarop ze betrekking hebben, tot de exclusieve bevoegdheid van de gewesten zullen behoren. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn voor de BOB-campagnes.”

Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid

Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV), voorgezeten door de federale minister  voor mobiliteit, wordt door de zesde staatshervorming dus deels ontmanteld. Dat is voor de goede orde een beslissing waar N-VA niets mee te maken had. En voor de duidelijkheid, wij zouden nooit tekenen voor zulke half-bakken oplossingen. Maar het is toch opmerkelijk dat partijen die eerst de zesde staatshervorming bejubelen ze vervolgens maar niets vinden als ze met hun eigen beslissingen wordt geconfronteerd.

18 miljoen euro

Dat BIVV is al decennia betoelaagd door o.a. de belastingbetaler om verkeersveiligheidscampagnes uit te denken. Het gros daarvan komt uit ontvangsten waar u voor betaalt via de automobielinspecties en rijbewijzen. Er werken 130 mensen met een budget van 18 miljoen euro (cijfers uit jaarverslag 2013). Personeel en werkingskosten tekenen voor meer dan 70% van het budget. Een dikke 16% van het budget gaat naar campagnes. Er staat dus wel wat op het spel voor het BIVV als ze in de toekomst geen campagnes meer kunnen organiseren. En dat is een beslissing van de partijen die het BIVV op het offerblok van die befaamde staatshervorming hebben gelegd.

BOB

Samen met de Belgische brouwers kwam dat BIVV twintig jaar geleden op de proppen met het concept van BOB. Een bedenksel dat internationaal navolging kende en dat goede resultaten kan voorleggen. En net dat willen die domme N-VA’ers nu gaan afvoeren ?

Wetten en regels

Dat behoeft toch enige nuance. Nu Vlaanderen exclusief bevoegd is voor de preventiecampagnes, is het juridisch verplicht een aanbesteding uit te schrijven voor die overheidsopdracht. Het BIVV doet daaraan mee en zoals minister Weyts al aangaf, kan het daarbij een belangrijk voordeel in de strijd gooien: het BOB concept. Dus voor al wie zich hier vandaag over opwindt: het zou best kunnen dat het probleem zich nooit zal stellen. Maar het blijft uiterst merkwaardig dat in Brussel er blijkbaar andere regels van kracht zijn met betrekking tot aanbestedingen door de overheid. De Brusselse excellentie bevoegd voor mobiliteit verkondigt vrolijk dat BOB in Brussel blijft. Hoe het BIVV daar zonder overheidsopdracht aan de slag kan blijven, is menig jurist een raadsel.  

Wat als BIVV verliest?

Maar het wordt pas interessant om de huidige commotie te begrijpen als je bedenkt wat er gebeurt in het geval dat een andere organisatie dan het BIVV de opdracht binnenhaalt, bijvoorbeeld omdat die goedkoper of origineler is. Dan hoop ik eerst en vooral dat geen van de politici die nu moord en brand schreeuwt, vindt dat we de wet op de overheidsopdrachten maar aan de kant moeten schuiven. Een terechte winnaar van een verplichte aanbesteding moeten we respecteren. Dat is de reden waarom we in een rechtstaat wonen. Maar ik hoop vooral dat ook het BIVV zijn gezond verstand zal gebruiken.

Verkeersveiligheid niet slachtofferen op altaar van concurrentie

Want als het BIVV verliest, hoeft die hypothese dan de dood van BOB te betekenen? Neen. Maar dat hangt dan van het BIVV af. Het is uiteraard een slimme zet van het BIVV om nu pers en publiek achter zich te scharen om zo een aanbesteding te winnen. Het overlevingsinstinct van een organisatie mag je nooit miskennen. Maar als het verliest, kan het toch ook gewoon, in de geest van “samenwerkingsfederalisme”, zijn concept overdragen aan het Vlaams Gewest zodat het verder kan gebruikt worden in verkeersveiligheidscampagnes?

Twee keer hetzelfde paard verkopen

Of daar dan een billijke vergoeding tegenover moet staan? Daarover valt te praten. Maar we moeten ook in rekening brengen dat een belastingbetaler niet graag twee keer hetzelfde paard wordt verkocht. Tenslotte is het BIVV een vereniging zonder winstoogmerk waar iedereen zich belangeloos inzet voor de veiligheid in het verkeer. Een organisatie die wij sinds 1986 grotendeels betoelaagd hebben.

Ik durf dus hopen dat het BIVV verkeersveiligheid niet zal slachtofferen op het altaar van de concurrentie. Of hoe er meer dan één verhaal achter een krantenkop zit. 

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is