Bijsturing integrale jeugdhulp noodzakelijk in belang van jongeren

Door Lorin Parys op 8 juli 2015, over deze onderwerpen: Welzijn, Jeugd
Bijsturing integrale jeugdhulp noodzakelijk in belang van jongeren

De Vlaamse meerderheidspartijen vragen de Vlaamse Regering om werk te maken van een verbeterde organisatie en werking van de integrale jeugdhulp. In een nieuwe resolutie pleiten ze onder meer voor het aanscherpen van het preventieve luik, de versterking van het aanbod, de vereenvoudiging van de toegang tot de hulpverlening en een partnerschap met de politie. “Na de hoorzittingen die recent plaatsvonden in de commissie Welzijn zijn we tot de conclusie gekomen dat er bijsturingen nodig zijn in het belang van de kinderen en jongeren”, zegt Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA), een van de initiatiefnemers achter de resolutie.

Op 1 maart 2014 trad het nieuwe decreet Integrale Jeugdhulp in werking. Dat betekende een grote ommekeer in de jeugdhulp in Vlaanderen. Zo werden niet minder dan zes sectoren samengebracht in één systeem. Nu het decreet goed één jaar in werking is, werd een eerste balans opgemaakt. Meteen werd daarbij duidelijk dat de implementatie van de integrale jeugdhulp vandaag botst op een aantal beperkingen en dat niet alles loopt zoals het zou moeten. “Al is het decreet pas een jaar in werking, bijsturing dringt zich op”, besluit Parys.

Daarom werkten de meerderheidspartijen een uitvoerige resolutie uit. Daarin vragen zij onder andere meer aandacht voor preventie. De Huizen van het Kind kunnen in dat kader een belangrijke rol spelen. Want door ouders vroegtijdig en laagdrempelig te ondersteunen bij de opvoeding kan je vermijden dat jongeren in de jeugdhulp terechtkomen.

Meer capaciteit, minder complexiteit

Het huidige decreet maakt een onderscheid tussen rechtstreeks toegankelijke en niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. In beide zijn aanpassingen nodig. “De rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp is momenteel nog te beperkt”, legt Parys uit. “We pleiten ervoor om de capaciteit uit te bouwen, zoals ook in het Actieplan Jeugdhulp is voorzien.  Kinderen en jongeren moeten vanzelfsprekend ook tijdens de vakanties hulp kunnen krijgen, terwijl er momenteel precies in vakantieperiodes onvoldoende aanbod is.”

In elke provincie bestaat een intersectorale toegangspoort die toegang biedt tot niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Daar ligt de focus op een vereenvoudiging van de werking. “Zo willen we, in overleg met het werkveld, een vereenvoudigd aanmeldingsdocument. Daarnaast moet de focus bij de werking van de toegangspoort vooral liggen op ondersteuning en dienstverlening, en niet op controle. Jeugdhulpverleners verdienen ook vertrouwen”, benadrukt Parys. De crisishulp in de geestelijke gezondheidszorg moet dan weer geïntegreerd worden in de organisatie van de crisishulpverlening van de integrale jeugdhulp: “We moeten zo één gezamenlijk meldpunt voor crisisjeugdhulpverlening realiseren.”

Politie als partner

Een goed functionerend systeem integrale jeugdhulp is in het belang van de kinderen, jongeren en hun gezin. De indieners van de resolutie vragen dan ook om alles in het werk te blijven stellen om zogenaamde kindercarrousels te vermijden. “Het kan vandaag niet langer zijn dat kinderen van de ene hulpverlener of instelling naar de andere worden doorverwezen”, vindt Parys.

Ten slotte zien de indieners ook een belangrijke partner in de politie, die actief betrokken dient te worden bij de ontwikkelingen in de jeugdhulpverlening. “Omgekeerd moeten we ook aangeven op welke wijze de jeugdhulpverlening de politiediensten kan ondersteunen in urgente interventies”, besluit Parys.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is