Bijgestuurd pleegzorgdecreet goedgekeurd in commissie

Door Lorin Parys op 21 februari 2018, over deze onderwerpen: Pleegzorg, Welzijn

De commissie Welzijn van het Vlaams Parlement heeft woensdag het licht op groen gezet voor een aantal bijsturingen aan het pleegzorgdecreet. Oppositiepartijen Groen en sp.a onthielden zich bij de stemming. De voorgestelde bijsturingen maken pleegzorg tot 25 jaar mogelijk en zorgen ervoor dat een jeugdrechter meteen kan beslissen om iemand in een pleeggezin te plaatsen tot zijn 13 jaar. Nu was er een maximumtermijn van drie jaar.

Het pleegzorgdecreet is van kracht sinds 2014. Het decreet wilde pleegzorg verankeren als eerste optie wanneer kinderen en jongeren tijdelijk uit huis moeten geplaatst worden.

Het decreet zorgde ook voor een stroomlijning in de sector. Zo gingen de 24 diensten voor pleegzorg op in vijf provinciale diensten, werden uniforme screeningsvoorwaarden ingevoerd en kwam er een procedure tot attestering. Verder werd voortgezette pleegzorg mogelijk tot 21 jaar. In de (inkomensgerelateerde) kinderopvang betalen ouders voor pleegkinderen automatisch het laagste tarief en pleegzorgkinderen krijgen ook automatisch een school- of studietoelage.

Die maatregelen hebben hun effect zeker niet gemist. Zo is het aantal pleegzorgers in 2015 en 2016 telkens met zeven procent gestegen. Toch legde een evaluatierapport een aantal mogelijke verbeteringen bloot. Met een voorstel van decreet willen parlementsleden Katrien Schryvers (CD&V), Lorin Parys (N-VA) en Martine Taelman (Open Vld) inspelen op die suggesties.

Een van de meeste opvallende bijsturingen is de mogelijkheid om pleegzorg mogelijk te maken tot 25 jaar (tegenover maximaal 21 jaar nu).

Daarnaast moet een jeugdrechter ook opnieuw de mogelijkheid krijgen kinderen meteen tot hun 13de jaar in een pleeggezin te plaatsen Dat was vroeger al mogelijk, maar werd in 2014 tenietgedaan. Vanaf toen moest er om de drie jaar een nieuwe rechterlijke beslissing volgen. Voor kinderen en jongeren boven de 13, blijven de maximumtermijnen drie jaar.

"We doen dit omdat in een aantal gevallen snel duidelijk is dat een terugkeer naar huis niet mogelijk is. Op die manier vermijden we de onzekerheid en stress die telkens terugkomt bij een zitting op de rechtbank", aldus CD&V-parlementslid Schryvers. "Het is geen verplichting, maar een extra mogelijkheid voor de jeugdrechters."

Tot slot zullen straks ook meerdere gezinnen tegelijk de pleegzorg van een pleegkind of -gast kunnen delen. Handig in het geval een oorspronkelijk pleeggezin een echtscheiding doormaakt. En ook handig bij pleegkinderen met een zware zorgvraag, waarbij een tweede pleeggezin de zorg af en toe in het weekend of vakanties zou kunnen overnemen.

Naast de bijsturing van het decreet, keurde de commissie ook een voorstel van resolutie goed met een aantal suggesties voor een nog duurzamere pleegzorg. Een van de vragen is bijvoorbeeld om de forfaitaire kostenvergoeding die pleegzorgouders krijgen niet stop te zetten wanneer pleegouders de procedure tot adoptie voor het pleegkind in gang zetten. 

Bron: Belga

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is