Betaalbaarheidsindex bevestigt: een woning kopen in Leuven is onbetaalbaar (geworden) voor Leuvenaars met een gemiddeld inkomen.

Door Lorin Parys op 12 juli 2021, over deze onderwerpen: Leuven, Wonen

 “Wij vragen een verlaging van de onroerende voorheffing en meer maatregelen op maat voor deze vergeten groep Leuvenaars”

Krant De Tijd stelde dit weekend haar ‘betaalbaarheidsindex’ voor vastgoed voor. Deze index geeft per stad of gemeente aan hoe diep inwoners in de buidel moeten tasten om een huis of een appartement te kunnen kopen. De index houdt rekening met de gemiddelde vastgoedprijs in de stad of gemeente, het netto belastbaar inkomen van de inwoners ervan en de langetermijnrente. Lorin Parys, fractievoorzitter: “Leuven scoort met een index van 46,03 het slechtste van alle centrumsteden. Dit houdt in dat een Leuvenaar met een gemiddeld loon 46,03 % van dat loon moet afdragen om in Leuven een woning te kunnen kopen, terwijl dat gemiddeld in de overige Vlaamse centrumsteden 30,41 % is. Leuven scoort hiermee niet alleen het slechtste van alle Vlaamse centrumsteden,  het aandeel loon dat een “gewone” Leuvenaar op tafel dient te leggen om een woning te kunnen kopen, is in Leuven ook véél meer dan de alomgekende vuistregel niet meer dan een derde van het inkomen aan de afbetaling van de hypothecaire lening te besteden. Deze cijfers bevestigen waarvoor wij al veel langer waarschuwen: Leuven dreigt een stad te worden voorbehouden voor ofwel de nieuwe elite die het zich kan permitteren hier een huis te kopen en belastingen te betalen ofwel Leuvenaars die in aanmerking komen voor een sociale woning. Ondertussen wordt de gewone Leuvenaar met een gemiddeld loon door het stadsbestuur vergeten. Wij vragen dan ook dringend meer aandacht voor deze vergeten groep Leuvenaars.”

“Ondanks deze duidelijke cijfers heeft het stadsbestuur wonen zélf nog een beetje duurder gemaakt, door de opcentiemen op de onroerende voorheffing te verhogen met 10 %. Hierdoor betaalt een Leuvenaar gemakkelijk tot 100 euro extra per jaar. En terwijl het stadsbestuur wel lijkt te denken dat wie een woning bezit, die 100 euro extra per jaar gemakkelijk kan missen, leert de betaalbaarheidsindex toch iets anders. Zeker voor de gemiddelde Leuvenaar die al de helft van zijn/haar netto belastbaar inkomen ziet opgaan in het afbetalen van zijn/haar woning, zet deze verhoging een onnodige bijkomende druk op de gezinsfinanciën. Dat gaat er bij mij niet in. Een stijging van de belasting op wonen is erg asociaal in een stad waar wonen al enorm duur is. Van een stadsbestuur dat beweert van betaalbaar wonen een prioriteit te maken, verwacht ik beter.”

Lorin Parys: “We herhalen dan ook onze oproep aan het stadsbestuur om in de aanpak van de wooncrisis méér aandacht te hebben voor Leuvenaars met een gemiddeld inkomen en jonge Leuvenaars die in de eigen stad willen blijven wonen. Die mensen verdienen vaak te veel voor een sociale woning en komen evenmin in aanmerking voor Community Land Trust. Hoewel ook zij het steeds moeilijker hebben op de Leuvense woningmarkt, vallen zij al te vaak tussen wal en schip en ontbreekt het aan maatregelen op maat van deze groep Leuvenaars. Onze voorstellen zijn inmiddels gekend: Ten eerste vragen wij het stadsbestuur om de verhoging van de onroerende voorheffing onmiddellijk ongedaan te maken. Verder stellen wij voor om het gemeentelijk deel van de onroerende voorheffing voor jonge Leuvense kopers gedurende drie jaar kwijt te schelden. Dit kan je bijvoorbeeld doen door een premie uit te reiken aan jonge kopers die al drie jaar in Leuven wonen. Het bedrag van de premie stemt dan overeen met het gemeentelijk deel van de onroerende voorheffing. Ten derde blijven wij er bij het stadsbestuur op aandringen de bouwverordening aan te passen. Nu moet de gemiddelde oppervlakte van een appartement in een gebouw in Leuven 90 vierkante meter zijn, maar Leuven telt veel alleenstaanden. Maak die gemiddelde oppervlakte kleiner (en dus goedkoper) zodat ook alleenstaanden toegang krijgen tot betaalbare wooneenheden in Leuven. Tot slot vragen wij het stadsbestuur projectontwikkelaars steeds te verplichten om 20 % van hun aanbod voor te behouden voor mensen met een nauwe band met Leuven met een modaal inkomen, zodat ook zij in de eigen stad kunnen blijven wonen.”

Betaalbaarheidsindex huizen 2018 (bron: De Tijd, 10 juli 2021)
  Betaalbaarheidsindex huizen 2018
Leuven 46,03
Gent 40,58
Antwerpen 39,57
Brugge 36,04
Oostende 30,34
Hasselt 29,8
Mechelen 29,58
Genk 28,09
Turnhout 25,3
Sint-Niklaas 24,28
Kortrijk 24,5
Roeselare 21,11
Aalst 20,17
GEMIDDELDE 30,41

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is