Begrotingsdebat in het Vlaams Parlement

Door Lorin Parys op 18 december 2014, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Verkeersveiligheid

In twee marathonvergaderingen in het Vlaams Parlement werd gedebatteerd over de begroting van de Vlaamse regering. Goed nieuws: in de nacht van woensdag op donderdag kreeg de begroting van de Vlaamse regering groen licht van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers. 

Aandacht voor welzijn

Ook Lorin kwam tussen in het debat. In een eerste tussenkomst had Lorin het over een aantal welzijnsthema's. Er wordt in de Vlaamse begroting niet enkel bespaard, er worden ook extra middelen geïnvesteerd. In naam van de N-VA fractie merkte Lorin op dat er wordt geïnvesteerd voor de meest kwetsbare kinderen in Vlaanderen. Er wordt nadruk gelegd op de investeringen in Integrale Jeugdhulp. Als pleegouder is Lorin ook uitermate tevreden met de extra plaatsen en investeringen in pleegzorg. De N-VA-fractie gelooft sterk in deze hulpvorm waarbij Vlamingen hun hart én hun huis openstellen voor zij die het écht nodig hebben. We groeien in 2015 naar 6150 pleegzorgplaatsen. Ook de nieuwe bevoegdheid van de Vlaamse regering werd aangehaald: justitiehuizen krijgen een budget van 36 miljoen euro en vormen daardoor een belangrijk beleidsdomein. Belangrijke keuzes in de taakstelling van de justiehuizen dringen zich echter wel op.

Verkeersveiligheid als prioriteit

Ook verkeersveiligheid verdient extra aandacht. De laatste jaren is er een daling in het aantal verkeersslachtoffers, maar die daling manifesteert zich niet bij zwakke weggebruikers, merkt Lorin op. Bovendien is er een negatieve trend ingezet in de eerste helft van 2014: er tekent zich een stijging van 8% op bij het aantal dodelijke verkeersslachtoffers. Lorin wijst op de verpletterende verantwoordelijkheid van de beleidsvoerders. Mede dankzij de zesde staatshervorming kan minister voor mobiliteit, Ben Weyts, een aantal nieuwe klemtonen leggen om hier iets aan te doen. Expertise en know-how worden samengebracht in een Vlaams huis voor verkeersveiligheid. Het laagste fruit is hier echter al geplukt: kleine ingrepen zullen niet meer volstaan om het aantal verkeersslachtoffers te beperken. "Wij zullen de moed moeten hebben om die moeilijke beslissingen te nemen", besluit Lorin zijn tussenkomst. 

De integrale tussenkomsten kan u hieronder herbekijken! 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is