Adoptieprocedure staat onder druk

Door Lorin Parys op 29 januari 2021, over deze onderwerpen: Adoptie, Pleegzorg, Welzijn

De Vlaamse adoptieprocedure is aan een stresstest toe: dat is het besluit van het vernietigende rapport van de Vlaamse Ombudsdienst. Niet alleen maakt het rapport melding van een scheefgroei in de verhouding kinderen en wensouders, er is ook sprake van een onbillijke vertraging in de adoptieprocedure van enkele kandidaat-adoptieouders. “Als overheid zijn we tekort geschoten,” zegt Vlaams Parlementslid Lorin Parys, “Er is niet zoiets als het recht op een kind. Bij adoptie moeten we altijd uitgaan van het belang van het kind. Maar kandidaat-adoptieouders hebben wel recht op een eerlijke en transparante procedure die voor iedereen gelijk is, en daar schort het hier aan.”

De Vlaamse Ombudsdienst publiceerde dinsdag 26 januari 2020 een vernietigend rapport over de Vlaamse adoptieprocedure. Het onderzoek kwam er na de klacht van een koppel dat in 2012 aan de adoptieprocedure begon, maar nog steeds op de wachtlijst staat en 12 jaar lijkt te gaan doen over hun procedure. Terwijl vrienden met een gelijkaardig profiel later hebben aangemeld op de wachtlijst en vorig jaar konden adopteren.

Om een kindje te adopteren, doorlopen de kandidaat-ouders een stevige procedure die gemiddeld zo’n vijf jaar in beslag neemt. De verzoekers van het onderzoek kijken ondertussen aan tegen een procedure van meer dan 12 jaar. En ze zijn niet alleen: volgens het rapport bevinden een tiental andere kandidaten zich in dezelfde situatie.

Het rapport wijst hiervoor twee hoofdoorzaken aan. Ten eerste, blijkt dat de procedure van de verzoekers van het onderzoek op een onbillijke manier vertraagd is omdat niet het aanmeldingsmoment bepalend is voor de plaats op de wachtlijst maar de datum waarop het cursusgeld van de voorbereidingssessies betaald werd. Deze procedure heeft volgens de Ombudsdienst echter geen rechtsgrond. Ten tweede, komen kandidaat-adoptieouders die zich hadden opgegeven voor interlandelijke adoptie of kinderen met een beperking hoger op de wachtlijst terecht. Maar sommige kandidaat-adoptanten kiezen er daarna voor om toch binnenlands te adopteren of toch geen kind met een beperking op te nemen in hun gezin, maar behouden wel hun hogere plek op de wachtlijst.

"Dat kan uiteraard niet. Dit rapport is ronduit vernietigend voor de adoptieprocedure in Vlaanderen", zegt Vlaams Parlementslid Lorin Parys. "De adoptieprocedure van tientallen mensen is onrechtmatig vertraagd. Als overheid zijn we tekortgeschoten, zo simpel is het. En dat in een materie die mensen diep in hun gezinsleven raakt. Ik vraag de minister nu om snel actie te ondernemen zodat dit niet meer kan gebeuren."

Omdat ook adoptieprocedures waarbij alles normaal verloopt steeds meer tijd in beslag nemen, rijst de vraag of het huidige adoptiesysteem houdbaar is. Daarom stelt de Vlaamse Ombudsdienst een stresstest voor. “Wij ondersteunen deze vraag van de Vlaamse Ombuds en hopen dat de minister hier snel werk van maakt.”

In november 2020 stonden er 823 kandidaat-adoptieouders op de wachtlijst. Dit staat in schril contrast met de 16 kinderen die vorig jaar werden geadopteerd. Het aantal adopties zit al verschillende jaren in een dalende lijn. “We kunnen deze wensouders een breder perspectief bieden door hen sneller te informeren over pleegzorg. Momenteel wachten er zo’n 700 kinderen op pleegouders, terwijl er meer dan 800 ouders op de wachtlijst voor adoptie staan,” aldus Lorin Parys.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is