Aantal leerlingen dat op school slaagt in theoretisch examen rijbewijs daalt

Door Lorin Parys op 24 juni 2016, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Verkeersveiligheid

Hezt aantal leerlingen dat in het kader van het 'Rijbewijs op School' van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) slaagt in het theoretisch examen voor het rijbewijs is gedaald van 22.844 in het startjaar 2010-2011 tot 17.796 in 2014-2015. Uit voorlopige cijfers voor het schooljaar 2015-2016 blijkt een verdere daling tot 13.066. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Lorin Parys (N-VA).

Ook het aantal secundaire scholen dat aan het project deelneemt neemt af. Na een stijging van 789 in het schooljaar 2010-2011 tot 844 in 2013-2014 daalde het aantal tot 727 in 2014-2015 en 726 in 2015-2016. Dit laatste is een voorlopig cijfer vermits het schooljaar op het ogenblik van het antwoord nog niet afgelopen was. Ook het aa ntal ingeschreven leerlingen nam af van 45.368 in 2010-2011 tot 35.308 in 2014-2015. In 2015-2016 wordt voorlopig een verdere daling vastgesteld tot 28.363.

Het is de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) die het Rijbewijs op School organiseert. Tot en met het school 2014-2015 was deelname gratis maar sinds 2015-2016 vraagt de stichting als gevolg van besparingen die de Vlaamse overheid haar oplegde een bijdrage van 20 euro per leerling. Voor dit bedrag krijgt elke jongere de nodige lessen theorie, het benodigde studie- en oefenmateriaal en kan hij of zij deelnemen aan het theoretisch examen. In Oost-Vlaanderen slaagden in 2015-2016 58,1 procent van het aantal deelnemers aan het theoretisch examen, gevolgd door Vlaams-Brabant (58 procent), Antwerpen en West-Vlaanderen (elk 56,3 procent) en Limburg (52,7 procent).

In een reactie wijst Vlaams parlementslid Lorin Parys (N-VA) erop dat de afname van het aantal scholen en leerlingen dat deelneemt aan het theoretisch 'Rijbewijs op School' ook te merken is bij het aantal burgers onder de 20 jaar dat een praktijkexamen rijbewijs aflegt. In 2010 waren er dat in België nog 103.000, in 2014 nog maar 79.576. "Dat strookt met de vaststelling dat jongeren steeds minder behoefte voelen aan een auto, een evolutie die ik ook in andere landen zie. Dat is niet noodzakelijk een slechte ontwikkeling. We zien in de ongevallenstatistieken dat hoe later iemand zijn rijbewijs haalt, hoe beter", aldus Parys.

Bron: Belga

Lorin gaf ook extra toelichting op het nieuws bij Radio 1. Dat kan u hier herbeluister. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is