Aantal interlandelijke adopties stijgt, 2 belangrijkste landen onzeker

Door Lorin Parys op 31 mei 2016, over deze onderwerpen: Adoptie, Welzijn

Het aantal interlandelijke adopties in Vlaanderen is vorig jaar gestegen van 61 in 2014 tot 71 in 2015. ‘Een derde van de kinderen kwam uit Oeganda en Ethiopië, twee landen die in de toekomst bijzonder onzeker zijn,’ zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Lorin Parys. ‘Wereldwijd zijn er meer dan 8 miljoen kinderen die wees zijn of in een instelling opgroeien en de wachtlijst van kandidaat-adoptieouders in Vlaanderen is lang. Dus is het niet logisch dat we op lange termijn met dergelijk daling te maken hebben: in 2009 werden nog 244 kinderen geadopteerd en nu nauwelijks een derde. We moeten dus inzetten op nieuw kanaalonderzoek om kinderen in nood en wensouders beter te laten overeenstemmen.’

In 2015 kwamen 29 van de 71 kinderen uit Oeganda en Ethiopië. ‘Maar door een conflict tussen Vlaanderen en het federale niveau hangt er onzekerheid over die adopties. Bovendien heeft Oeganda zijn eigen regels aangepast, waardoor kandidaat-adoptieouders binnenkort een aantal jaren in Oeganda moeten hebben gewoond om te kunnen adopteren. Ook de adopties uit Ethiopië zitten momenteel vast. Als die twee herkomstlanden wegvallen zal het aantal adopties nog drastisch dalen zonder nieuwe adoptiekanalen. Bij de hervorming van de interlandelijke adopties in Vlaanderen is het dus belangrijk om gedegen kanaalonderzoek naar nieuwe herkomstlanden te ondersteunen.’

‘N-VA wil een zo kort mogelijke wachttijd voor kandidaat-adoptieouders. We willen één centrale wachtlijst voor kandidaat-adoptieouders zodat ouders niet moeten staan wachten op de wachtlijst van één bepaald land. Dat vermijdt dat wanneer er problemen zijn met een herkomstland, kandidaat-ouders helemaal opnieuw moeten beginnen. Een fusie van de adoptiediensten is geen goed idee. Die houdt immers het risico in dat de accreditaties van de diensten bij de herkomstlanden zou komen te vervallen,’ zegt Parys.

Het profiel van de adoptiekinderen verandert ondertussen ook. De helft van de adoptiekinderen uit 2015 heeft bijzondere ondersteuning nodig. 16 kinderen hadden een medisch probleem, 12 kinderen hadden een belastende achtergrond zoals verwaarlozing of mishandeling, 12 kinderen hadden een ontwikkelingsstoornis en 15 kinderen werden samen met zus of broer geadopteerd. Adoptieouders waren gemiddeld 40 jaar oud, vier van hen waren alleenstaande vrouw en geen van hen was een homo koppel.

Het aantal binnenlandse adopties blijft stabiel op 22 ten opzichte van 23 vorig jaar. De helft van de adopties gebeurde daar wel door twee papa’s.

Lorin gaf ook een interview voor het VRT-Nieuws. Dat kan u hier herbeluisteren!

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is