2.5 Miljoen euro extra voor zorginfrastructuur in Vlaams-Brabant

Door Lorin Parys op 6 december 2017, over deze onderwerpen: Vlaams-Brabant, Welzijn

Lorin Parys en Peter Persyn ijveren al jaren voor het wegwerken van de zorg- en welzijnskloof die Vlaams-Brabant heeft in vergelijking met de rest van Vlaanderen. “Het kan toch niet dat louter omdat je in Vlaams-Brabant woont, je minder beroep kan doen op zorg. Maar dat is wel de realiteit vandaag. Jeugdhulp en Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg hebben hier bijvoorbeeld minder aanbod dan in andere provincies. Vandaag beginnen we met daar verandering in te brengen. Het decreet dat wij indienen, samen met de andere meerderheidspartijen, zorgt ervoor dat we elk jaar 2.5 miljoen euro extra in zorg- en welzijnsinfrastructuur kunnen investeren in de provincie,” zeggen de initiatiefnemers.  De eerste schijf van 2.5 miljoen euro is voorzien voor 1 februari 2018.

Grand Canyon

Al jaren loopt Vlaams-Brabant achterop inzake welzijnsvoorzieningen. Lorin Parys heeft daarover onderzoek gedaan en een dossier samengesteld: “Als het bijvoorbeeld gaat om plek voor kwetsbare kinderen die hulp nodig hebben, heeft Vlaams-Brabant minder dan 6 plaatsen per 10.000 jongeren, terwijl de andere provincies 10 plaatsen of meer hebben. De centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning hebben minder dan de helft aantal plaatsen per 10.00 kinderen dan het Vlaams gemiddelde ”, aldus Parys. “De kloof met de andere provincies begon de vorm van de Grand Canyon aan te nemen.” Dat bevestigen ook verschillende rapporten van de provincie Vlaams-Brabant.

Een van de redenen voor die historische achterstand zijn de hoge gemiddelde grond- en infrastructuurprijzen in Vlaams-Brabant. Maar ook een tekort aan initiatiefnemers en arbeidskrachten zorgt voor een lagere residentiële opvang- en begeleidingscapaciteit. Vlaams Parlementslid en arts Peter Persyn licht toe: “De historische achterstand wordt driejaarlijks gemonitord door de provincie Vlaams-Brabant. Voor algemeen welzijnswerk heeft het CAW Halle-Vilvoorde bijvoorbeeld slechts 7,4 euro per inwoner, in de rest van Vlaanderen is dat gemiddeld 12,3 euro per inwoner.”

Extra geld voor kinderdagverblijven, kleinschaligheid troef

Met de jaarlijkse injectie van 2.5 miljoen euro, kunnen initiatiefnemers voor kinderdagverblijven, voorzieningen voor jeugdhulp of gehandicaptenzorg, sneller investeren in infrastructuur. “Dat zullen inwoners van de regio rechtstreeks voelen. Omdat we hopen dat we hiermee meer zorgondernemers aantrekken en dus meer plek zullen creëren. En omdat we betere en modernere infrastructuur zullen hebben,” zegt Parys. “We zetten expliciet 20% van de middelen opzij voor kleinschalige initiatieven, dichtbij de burger,” vult Persyn aan.

Geen nieuwe onnodige overheidsstructuren

De indieners van het decreetsvoorstel willen geen nieuwe structuur oprichten en opteerden om Vlabzorginvest te integreren in een bestaande organisatie. Parys & Persyn willen daarvoor de structuren van het provinciaal agentschap Vlabinvest gebruiken: “Vlabinvest zorgt er mee voor dat wonen in de Vlaamse Rand betaalbaar blijft door het aanbieden van betaalbare woningen en kavels. Wij kiezen ervoor om Vlabzorginvest daarin onder te brengen. Op die manier gaan we kostenefficiënt te werk en richten we geen onnodige nieuwe overheidsstructuren op. En zorgen we voor een optimale benutting van de expertise van Vlabinvest.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is