“Fonds ter Preventie van Uithuiszetting heeft nieuwe start nodig”

Door Lorin Parys op 3 mei 2015, over deze onderwerpen: Wonen

In het eerste operationele jaar van het Fonds ter preventie van uithuiszettingen, blijkt dat het fonds niet scoort naar verwachting. “Slechts 325 aangesloten personen, drie uitbetalingen en geen enkele uithuiszetting die vermeden werd, dat vraagt om bijsturing,” zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Lorin Parys die de bevoegde minister Liesbeth Homans (N-VA) een vraag stelde. Homans beloofde in haar beleidsbrief om het Fonds te evalueren.

Het Fonds ter preventie van uithuiszetting is operationeel sinds 1 januari 2014. Het Fonds heeft als doel om de woonzekerheid van huurders in financiële problemen te beschermen door de gerechtelijke uithuiszetting te voorkomen. Daarnaast wil het ook de huurmarkt voor investeerders aantrekkelijker maken door private verhuurders een grotere zekerheid op huurinkomsten te geven. Aansluiten bij het huurgarantiefonds kost éénmalig 75 euro per huurcontract. Wanneer de huurder het afbetalingsplan, opgelegd door de vrederechter, niet volgt, komt het fonds tussen.

325 aangesloten dossiers

In 2014 sloten zich in totaal 325 personen aan bij het fonds. Parys: “Dat is weinig en absoluut minder dan verwacht. In slechts drie dossiers werden daadwerkelijk tegemoetkomingen uitbetaald. In geen van deze gevallen werd een uithuiszetting voorkomen.”

Einde maart van dit jaar had het Fonds in acht dossiers vonnissen ontvangen. In vier dossiers werd de aanvraag tot tegemoetkoming geweigerd. In deze dossiers hadden de aanvragers het Fonds niet tijdig op de hoogte gebracht. In één dossier werd de tegemoetkoming geweigerd door de gerechtsdeurwaarder omdat de vrederechter geen afbetalingsplan had opgelegd. In de drie dossiers waar een tegemoetkoming werd uitbetaald schommelde het bedrag tussen de 295 euro en de 2.700 euro. Maar in twee van de drie voormelde dossiers hebben de huurders het pand vrijwillig verlaten. Het derde dossier is nog in uitbetaling. Het Fonds heeft dus nog geen enkele uithuiszetting vermeden.

Bijsturing nodig?

“Omdat de softwaretoepassing die hiervoor werd ontwikkeld vertraging heeft opgelopen, is er nog niet op grote schaal gecommuniceerd. Ik vraag de minister om na te gaan langs welke kanalen de naamsbekendheid vergroot kan worden”, zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Parys. “Daarnaast moeten we ook de strikte termijnen herbekijken. De strikte termijnen bij de aanvraag tot aansluiting bij het fonds zorgen er soms voor dat verhuurders, zonder dat ze het beseffen, de deadline missen omdat de termijn reeds begint te lopen vanaf de ondertekening van het huurcontract, niet wanneer de huur ingaat. Verder zijn ook de termijnen bij de aanvraag tot een tegemoetkoming onvoldoende duidelijk. Er is dus werk aan de winkel. Maar een goed werkend Fonds kan voor een gezondere huurmarkt zorgen. Het zorgt voor een win-win-situatie: het voorkomt uithuiszettingen en het zorgt voor extra zekerheid voor verhuurders.” 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is