Nieuws

Door Lorin Parys op 13 september 2021, over deze onderwerpen: Rampen

“Wanneer zich een crisis aandient die het provinciale niveau overstijgt, maar binnen de Vlaamse bevoegdheden valt, kan Vlaanderen de coördinatie niet zelf opnemen. Dat is problematisch en inefficiënt.” Vlaams Parlementslid Lorin Parys pleit samen met vijf N-VA-collega’s voor crisiscoördinatie op …

Door Lorin Parys op 2 september 2021, over deze onderwerpen: Pleegzorg en adoptie

De aanbeveling om een adoptiepauze af te kondigen, is een onbesuisd idee dat net de meest kwetsbare kinderen in de steek laat, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Lorin Parys. Hij vreest dat een adoptiepauze eindigt in een adoptiestop. Interlandelijke adoptie moet een uitzonderlijke en …

Door Lorin Parys op 2 september 2021, over deze onderwerpen: Adoptie

Reactie Lorin Parys (N-VA) op Eindrapport inzake Interlandelijke Adoptie  Interlandelijke adoptie moet een uitzonderlijke en ondergeschikte maatregel blijven als aanvulling op het lokale zorgsysteem in een land van herkomst. Waar nodig moeten we het systeem verbeteren. Maar de aanbeveling van het …

Blikvangers

  • "Selectie pleeggezinnen moet soepeler"

  • Lorin Parys is kandidaat-burgemeester in 2018

  • Bekijk hier De Zevende Dag met Lorin over jeugdsanctierecht

  • "Overweeg ook pleegzorg"

  • "Waarom nog samenwerken met weeshuis als er al sprake was van ontvoeringen?"

  • Herbekijk hier het fragment van Lorin in Reyers Laat