Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben voorzitter van de commissie Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen, vast lid van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en plaatsvervangend lid van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken en de commissie Economie.

Binnen de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin leg ik me toe op het domein Jongerenwelzijn. Ik ben voornamelijk bezig met adoptie en pleegzorg. Daarnaast zet ik me in voor Integrale Jeugdhulp.

Als plaatsvervangend lid in de commissie Economie kan ik terugvallen op mijn expertise/ervaringen als ondernemer. Mijn focus ligt in deze commissie op innovatie en lokale economie. In de commissie Mobiliteit en Openbare Werken probeer ik dan weer sterk te focussen op de verkeersveiligheid op de Vlaamse wegen.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alle dossiers die betrekking hebben op Leuven en omstreken.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het creëren van één premiesysteem voor de renovatie van een woning

van Jelle Engelbosch, Tine van der Vloet, Andries Gryffroy, Björn Anseeuw, Marc Hendrickx en Lorin Parys
1365 (2017-2018) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het onderzoek naar een systeem van huur- en woonzekerheid en de introductie van dat systeem

van Katrien Partyka, Jelle Engelbosch, Mercedes Van Volcem, Lorin Parys, Valerie Taeldeman en Björn Anseeuw
1363 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris

van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Martine Taelman, Tine van der Vloet, Cindy Franssen en Björn Anseeuw
1344 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Nederlandstalig justitiehuis Brussel - Franstalige dossiers

van Lorin Parys aan minister Jo Vandeurzen (Vraag en antwoord)
860 (2016-2017)

Schriftelijke vraag Pleegzorg - Opvang niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

van Lorin Parys aan minister Jo Vandeurzen (Vraag en antwoord)
859 (2016-2017)

Schriftelijke vraag Gemeenschapsinstelling De Grubbe Everberg - Ontsnappingen

van Lorin Parys aan minister Jo Vandeurzen (Vraag en antwoord)
842 (2016-2017)

Recente tussenkomsten

Verslag van de gedachtewisseling over de organisatie van het externe toezicht en de externe klachtenbehandeling bij voorzieningen voor vrijheidsbenemende opvang van kinderen en jongeren

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verslag door Lorin Parys
1358 (2017-2018) nr. 1

Verslag van de gedachtewisseling over de organisatie van het externe toezicht en de externe klachtenbehandeling bij voorzieningen voor vrijheidsbenemende opvang van kinderen en jongeren

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verslag door Lorin Parys
1358 (2017-2018) nr. 1

Verslag van de gedachtewisseling over de organisatie van het externe toezicht en de externe klachtenbehandeling bij voorzieningen voor vrijheidsbenemende opvang van kinderen en jongeren

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verslag door Lorin Parys
1358 (2017-2018) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2