Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben voorzitter van de commissie Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen, vast lid van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en plaatsvervangend lid van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken en de commissie Economie.

Binnen de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin leg ik me toe op het domein Jongerenwelzijn. Ik ben voornamelijk bezig met adoptie en pleegzorg. Daarnaast zet ik me in voor Integrale Jeugdhulp.

Als plaatsvervangend lid in de commissie Economie kan ik terugvallen op mijn expertise/ervaringen als ondernemer. Mijn focus ligt in deze commissie op innovatie en lokale economie. In de commissie Mobiliteit en Openbare Werken probeer ik dan weer sterk te focussen op de verkeersveiligheid op de Vlaamse wegen.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alle dossiers die betrekking hebben op Leuven en omstreken.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie betreffende de organisatie van pleegzorg

van Lorin Parys, Katrien Schryvers, Martine Taelman, Lies Jans, Vera Jans en Tine van der Vloet
1429 (2017-2018) nr. 1

Verslag over het ontwerp van decreet houdende het overheidstoezicht in het kader van het gezondheids- en welzijnsbeleid

van Lorin Parys, Freya Saeys, Katrien Schryvers, Elke Van den Brandt, Bart Van Malderen en Jan Bertels
1242 (2016-2017) nr. 5

Voorstel van resolutie betreffende interlandelijke adoptie

van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Emmily Talpe, Danielle Godderis-T'Jonck, Vera Jans en Tine van der Vloet
1431 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Oldtimers - Controle gebruik

van Lorin Parys aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
94 (2017-2018)

Actuele vraag van Lorin Parys aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het elektronisch toezicht en de wisselwerking met het federale niveau

van Lorin Parys aan minister Jo Vandeurzen
160 (2017-2018)

Vraag om uitleg over het samenwerkingsprotocol betreffende interlandelijke adoptie

van Lorin Parys aan minister Jo Vandeurzen
790 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Actuele vraag van Jean-Jacques De Gucht aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de informatiedoorstroming met betrekking tot terreurgedetineerden onder elektronisch toezicht.

van Jean-Jacques De Gucht aan minister Jo Vandeurzen
159 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB's)

van Jo De Ro aan minister Jo Vandeurzen
730 (2017-2018)

Ontwerp van decreet houdende het overheidstoezicht in het kader van het gezondheids- en welzijnsbeleid

van de Vlaamse Regering
1242 (2016-2017) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2