Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben voorzitter van de commissie Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen, vast lid van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en plaatsvervangend lid van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken en de commissie Economie.

Binnen de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin leg ik me toe op het domein Jongerenwelzijn. Ik ben voornamelijk bezig met adoptie en pleegzorg. Daarnaast zet ik me in voor Integrale Jeugdhulp.

Als plaatsvervangend lid in de commissie Economie kan ik terugvallen op mijn expertise/ervaringen als ondernemer. Mijn focus ligt in deze commissie op innovatie en lokale economie. In de commissie Mobiliteit en Openbare Werken probeer ik dan weer sterk te focussen op de verkeersveiligheid op de Vlaamse wegen.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alle dossiers die betrekking hebben op Leuven en omstreken.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters, wat het attest van draagkracht betreft

van Katrien Schryvers, Lies Jans, Freya Saeys, Tine van der Vloet, Vera Jans en Lorin Parys
1161 (2016-2017) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende Wonen in eigen streek (WIES)

van Lorin Parys, Willy Segers, Wilfried Vandaele, Björn Anseeuw, Jelle Engelbosch en Bart Nevens
1236 (2016-2017) nr. 1

Amendement op het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters, wat het attest van draagkracht betreft

van Katrien Schryvers, Lies Jans, Freya Saeys, Tine van der Vloet, Vera Jans en Lorin Parys
1161 (2016-2017) nr. 2

Recente vragen

Schriftelijke vraag Preventie seksueel kindermisbruik - Hulplijn 'Stop it Now!'

van Lorin Parys aan minister Jo Vandeurzen (Vraag en antwoord)
724 (2016-2017)

Vraag om uitleg over het rapport van Child Focus over weglopende jongeren

van Lorin Parys aan minister Jo Vandeurzen
2637 (2016-2017)

Vraag om uitleg over de situatie inzake interlandelijke adoptie in Polen

van Lorin Parys aan minister Jo Vandeurzen
2898 (2016-2017)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over het Actieplan Jongvolwassenen

van Tine Soens aan minister Jo Vandeurzen
2701 (2016-2017)

Verslag van de gedachtewisseling over de voortgangsrapportage Vlaams Verkeersveiligheidsplan

namens Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, verslag door Lode Ceyssens, Mathias De Clercq en Lorin Parys
1267 (2016-2017) nr. 1

Verslag van de hoorzittingen over de conceptnota voor nieuwe regelgeving over sociale-impactobligaties

namens Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting, verslag door Joris Vandenbroucke
662 (2015-2016) nr. 2
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2