Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Lorin Parys op 14 februari 2017, over deze onderwerpen: Pleegzorg

Meer dan twintig jaar hebben pleegouders moeten wachten op een statuut dat duidelijk hun rechten en plichten vastlegt. Maar nu heeft de Kamercommissie Justitie, na tweede lezing, het licht op groen gezet over een wetsvoorstel dat dit statuut regelt. Het voorstel wordt volgende week gestemd in …

Door Lorin Parys op 13 januari 2017, over deze onderwerpen: Pleegzorg, Welzijn

Pleegouders die zorgen voor een gehandicapt kind, zullen in de toekomst het basisondersteuningsbudget (BOB) rechtstreeks op hun rekening krijgen. Het BOB is een vast bedrag van 300 euro per maand dat uitbetaald wordt door de zorgkassen. Tot nu toe werd dat toegekend aan de biologische ouders. Vlaams …

Door Lorin Parys op 23 september 2016, over deze onderwerpen: Adoptie, Pleegzorg, Welzijn

"Het kan 10 jaar duren voor je kindje bij je is." Dat is de boodschap je krijgt als je een kindje uit het buitenland wil adopteren. Toch is de interesse voor informatiesessies groot: 600 mensen tekenden dit jaar in. Maar vorig jaar kwamen amper 71 kinderen naar België, tegenover 162 in 2006, een …

Door Lorin Parys op 15 september 2016, over deze onderwerpen: Pleegzorg, Welzijn, Pleegzorg en adoptie

Lorin Parys heeft in het Vlaams Parlement een conceptnota ingediend met een aantal voorstellen om de pleegzorg in Vlaanderen bij te sturen. “Vijf jaar na de vorige hervorming in het Vlaamse pleegzorglandschap blijkt dat in het werkveld een aantal kleinere problemen blijven bestaan. Die wil ik …

Door Lorin Parys op 14 september 2016, over deze onderwerpen: Adoptie, Pleegzorg, Welzijn

Sociaal.Net sprak met twee jonge Vlaamse parlementsleden, één uit de meerderheid, één uit de oppositie. Lorin Parys (N-VA) en Elke Van den Brandt (Groen) zijn allebei actief in de commissie Welzijn van het Vlaams Parlement. Zij delen de passie voor zorg en welzijn: “We zijn blij dat we deze thema …

Door Lorin Parys op 6 juni 2016, over deze onderwerpen: Pleegzorg, Welzijn

Vlaams parlementslid Lorin Parys (N-VA) betreurt dat het debat over het jaarrapport jeugdhulp zich verengt tot de discussie over wachtlijsten en de middelen. "Natuurlijk moet elke jongere de hulp krijgen die hij nodig heeft, maar we mogen ons niet blindstaren op de middelen en de plaatsen. We …